2023. godina

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.1

Bilješke uz financijske izvještaje_30.6.2023

2022. godina

Obrasci_financijskih_izvjestaja_31.12.2022
Bilješke uz financijske izvjestaje 31.12.2022
Referentna stranica financijskih izvjestaja 31.12.2022
Izvješće o poslovanju 30.6.2022.
Izvješće o izvršenju financijskog plana 30.6.2022.
Bilješke ZUC ZD 30.6.2022
Financijski izvještaji ZUC ZD 30.6.2022

2021. godina

Izvješće o poslovanju 1.1.-31.12.2022
Bilješke uz financijske izvještaje_31.12.2021
Financijski izvještaji od 1.1. do 31.12.2021
Izvješće o izvršenju financijskog plana 31.12.2021
Izvješće o izvršenju financijskog plana od 1.1. do 30.6.2021
Odluka o usvajanju izv. o izvrš. fin. plana 1.1. do 30.6.2021
Prijedlog izvješća o poslovanju od 1.1. do 30.6.2021

2020. godina

Financijski izvještaji 30.06.2020
Financijski-izvještaji-31.12.2020.
Bilješke uz financijske izvještaje 2020.
Referentna stranica izvješća za 2020.

2019. godina

Financijsko izvješće 31.12.2019
Bilješke uz financijske izvještaje_31.12.2019