Županijska uprava za ceste Zadarske županije

Na temelju Odluke Županijske skupštine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 3/97) osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije.

Osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste je izgradnja,upravljanje i održavanje županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije.Upravljamo ukupno s 1.190,3 km cesta,od kojih je 514,5 km županijskih i 675,8 lokalnih cesta.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije

Zrinsko-Frankopanska 10/2

23000 Zadar

MB: 060081476

OIB: 40243311947

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00

Centrala

Telefon:

023 250 509

Fax:

023 254 467

e-mail:

zuc@zuc-zadar.hr

Dežurna služba 0-24 (Filius d.o.o.)

099 589 3548