Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Sanacija kolnika dionice lokalne ceste L63142, Pakoštane, evidencijski broj nabave 2-1-22-JN.

Rok za dostavu ponuda je 1. travnja 2022. godine do 11:00 sati.

TENDER Pakoštane

Izvedbeni projekt L63142 Pakoštane

Troškovnik Pakoštane LC63142