Popis lokalnih cesta

  Lokalne ceste
Red. Nadcestarija Broj Širina Vrsta kolnika (km) Ukupna
broj ceste Naziv dionice kolnika asfalt makadam duljina
(m) (km)
1 G L59114* Lovinac (Ž5165) – Tomingaj (L59117) – gr. žup 3,0 1,200 6,900 8,100
2 G L59117* Ondić (D1) – gr. ZD žup. – Gračac (L63030) 3,0 13,200 3,400 16,600
3 G L59118* Ž5217 (gr.žup.) – Donja Suvaja (L63011) 3,0 0,000 7,000 7,000
4 P L 63002 Kolan (D106 – D106) 5,0 1,866 0,000 1,866
5 P L 63003 Kolan (L63002) – Mandre 5,0 4,035 0,000 4,035
6 P L 63004 Kolan (L63003) – Šimuni (D106) 5,0 3,504 0,000 3,504
7 P L 63005 Pag (D106) – Košljun (L63006) 5,0 5,753 0,000 5,753
8 P L 63006 Pag – Košljun (L63005) 5,0/4,0 3,824 4,150 7,974
9 P L 63007 Pag (L63006 – L63211) 5,0 0,701 0,000 0,701
10 P L 63008 Pag (nerazvrstana cesta – L63211) 5,0/6,0 1,118 0,000 1,118
11 G L 63009 Rudopolje Bruvanjsko (L59117) – Bruvno (D1) 3,0 0,000 5,898 5,898
12 G L 63010 Bruvno (Ž5217) – Omsica (L63031) 3,0 4,920 6,600 11,520
13 G L 63011 G. Suvaja – D. Suvaja (Ž5203) 3,0 0,597 2,800 3,397
14 G L 63012 G. Suvaja (Ž5203) – Begluci (GP Begluci (gr. RH/BIH)) 3,0 1,430 4,411 5,841
15 G L 63013 Srb (Ž5203) – Kaldrma (GP Lička Kaldrma (gr. RH/BiH)) 6,0/5,0 10,330 0,000 10,330
16 Zk L 63017 Vir (nerazvrstana cesta – D306) 5,0 2,714 0,000 2,714
17 Zk L 63018 Vir (nerazvrstana cesta – L63017) 5,0 1,450 0,000 1,450
18 P L 63019 Povljana (Ž6275) – Stara Vas (Ž6005) 3,0 4,546 0,000 4,546
19 P L 63020 Smokvica (L63209) – Vlašići (Ž6005) 2,5 1,646 0,000 1,646
20 Zk L 63021 Privlaka (D306 – Ž6273) 5,0 0,906 0,000 0,906
21 P L 63022 Vrsi (Gospa od Zečeva – Ž6004) 3,0/5,5 5,372 0,500 5,872
22 P L 63023 Vrsi (nerazvrstana – Ž6004) 5,0 1,988 0,000 1,988
23 O L 63025 Tribanj (nerazvrstana cesta – D8) 3,4 3,813 2,738 6,675
24 P L 63026 Ljubač (Ž6006) – Krneza (Ž6007) 5,0 1,097 0,000 1,097
25 P L 63027 Jovići (nerazvrstana cesta – D106) 5,0 1,790 0,000 1,790
26 P L 63028 Vinjerac – Posedarje (D8) 5,0/6,0 7,674 0,000 7,674
27 O L 63029 Jesenice (Vučipolje – D54) 5,0/3,0 5,917 0,000 5,917
28 G L 63030 Gračac (želj. kolodvor – D1/D27) 5,5/7,0 3,243 0,000 3,243
29 G L 63031 Deringaj (D1) – Gubavčevo Polje 3,5 7,911 0,000 7,911
30 G L 63032 Kijani – Gračac (L59117) 3,5 6,125 0,000 6,125
31 G L 63033 Grab (nerazvrstana cesta – D1) 3,0 0,000 1,436 1,436
32 G L 63034 Grab (D1 – nerazvrstana cesta) 6,0 0,720 0,000 0,720
33 G L 63035 Glogovo – Vučipolje (D1) 5,0 1,289 4,400 5,689
34 G L 63036 Vučipolje (L63035) – Duboki Dol 3,0 0,000 7,059 7,059
35 G L 63037 Velika Popina (nerazvrstana cesta – Ž6009) 3,0 2,449 2,500 4,949
36 G L 63038 Dabušnica – Srb (Ž5203) 3,0 0,289 10,300 10,589
37 G L 63039 Kupirovo – Srb (Ž5203) 2,5 2,202 0,000 2,202
38 G L 63040 Kunovac Kupirovački – Kupirovo (Ž5203) 3,0 1,908 0,000 1,908
39 Zo L 63041 Verunić – Soline (D109) 6,0 1,203 0,000 1,203
40 Zo L 63043 Soline (L63041 – nerazvrstana) 6,0 0,717 0,000 0,717
41 Zo L 63044 Božava  (nerazvrstana cesta – D109) 6,0 3,522 0,000 3,522
42 Zo L 63045 Sestrunj (luka Hrvatin – luka Kablin) 3,5 2,795 0,000 2,795
43 Zo L 63046 Ugljan (D110 – D110) 5,5 2,877 0,000 2,877
44 Zo L 63047 Ugljan (D110 – D110) 5,5/6,0 3,080 0,000 3,080
45 Zk L 63048 Zaton (nerazvrstana – D306) 5,0 1,183 0,000 1,183
46 Zk L 63049 Ninski Stanovi (Ž6011) – A.G. Grada Zadra (Petrčane) 5,0 0,000 3,957 3,957
47 P L 63055 Krneza (Ž6007) – Radovin – Visočane (Ž6014) 5,5 9,840 0,000 9,840
48 P L 63056 Poljica (Ž6004/Ž6007) – Visočane (Ž6014) – Poličnik (D8) 3,0 5,705 10,104 15,809
49 P L 63058 Vinjerac (L63028) – Slivnica (Ž6017) 5,0 2,807 0,000 2,807
50 Zk L 63059 Visočane (L63055) – G. Poličnik (D8) 5,0 4,717 0,000 4,717
51 Zk L 63060 G. Poličnik (D8) – Rupalj 5,0 1,994 0,000 1,994
52 Zk L 63061 Grgurice – D8 5,0 1,029 0,000 1,029
53 Zk L 63062 Islam Latinski (D539 – D539) 5,0 1,027 0,000 1,027
54 Zk L 63063 Posedarje (D8 – D8) 4,0/5,5 1,683 0,000 1,683
55 Zk L 63064 D. Kašić (nerazvrstana – D539) 5,5 0,725 0,000 0,725
56 Zk L 63065 Zemunik Gornji (Ž6021) – zemunik Donji (Ž6040) 5,0 3,380 0,000 3,380
547 Zk L 63066 Podgradina (Ž6020) – Pridraga (Ž6019) 5,5 7,000 2,800 9,800
58 O L 63067 Maslenica (L63159 – D54) 5,5 1,867 0,000 1,867
59 Zk L 63068 Novigrad (Ž6019 – crkva sv. Nikole) 5,0 2,245 0,000 2,245
60 O L 63069 Kruševo (nerazvrstana cesta – D27) 3,5 3,154 0,000 3,154
61 O L 63070 Kruševo (nerazvrstana cesta – D27) 5,0 1,530 0,000 1,530
62 O L 63071 Kruševo (nerazvrstana cesta – L63070) 5,0 1,870 0,000 1,870
63 Zk L 63072 Pridraga (Ž6019 – Ž6019) 3,0 4,766 0,000 4,766
64 O L 63073 Kruševo (nerazvrstana – L63069) 3,0 2,628 0,000 2,628
65 O L 63074 Muškovci (Ž6028 – nerazvrstana) 3,0 5,520 0,000 5,520
66 O L 63075 Obrovac (D27 – D27) 5,0 1,222 0,000 1,222
67 O L 63076 Kruševo (D27 – nerazvrstana cesta) 3,0 1,930 0,000 1,930
68 O L 63077 Kruševo (D27) – D. Karin (D27) 5,0 6,629 0,000 6,629
69 O L 63078 Kruševo (Ž6024 – nerazvrstana) 5,0/3,0 7,018 0,000 7,018
70 O L 63079 Kruševo (L63078 – kapela Gospe od Zečeva) 3,0 0,000 0,201 0,201
71 O L 63080 G. Karin (L63077) – Popovići (L63129) 3,0 8,965 0,000 8,965
72 O L 63081 Bilišane (Ž6025 – Ž6025) 3,0 1,403 0,000 1,403
73 O L 63082 Bilišane (Ž6025) – Zelengrad (Ž6026) 3,0 3,622 4,100 7,722
74 O L 63083 Bilišane (Ž6025) – Zelengrad (L63166) 3,0 1,969 2,100 4,069
75 O L 63084 Nadvoda (nerazvrstana – Ž6030) 3,0 1,488 0,000 1,488
76 O L 63085 Kaštel Žegarski (Ž6025) – Bogatnik 3,0 0,964 1,100 2,064
77 O L 63086 Nadvoda (Ž6027) – Kaštel Žegarski (Ž6025) 3,0 3,921 0,000 3,921
78 O L 63087 Komazeci (Ž6032 – Ž6027) 3,0 5,175 0,000 5,175
79 G L 63088 Cerovac – Otrić (D1) 3,0 0,711 6,600 7,311
80 G L 63089 Otrić (D1) – Rastićevo 2,5/3,0 0,933 2,200 3,133
81 G L 63090 Zrmanja Vrelo (D1) – Prljevo (Ž6033) 5,5/3,0 1,900 6,044 7,944
82 G L 63091 Zrmanja Vrelo (L63090) – Palanka (D1) 3,5 8,151 0,000 8,151
83 Zo L 63092 Dragove (Luka – D109) 5,5 1,869 0,000 1,869
84 Zo L 63093 Ugljan (L63047 – D110) 4,0 3,347 0,000 3,347
85 Zo L 63095 Savar (D109 – crkva sv. Pelegrina) 4,0 1,067 0,000 1,067
86 Zo L 63096 Sutomiščica (nerazvrstana – D110) 5,5 0,298 0,000 0,298
87 Zo L 63097 Poljana (D110 – nerazvrstana cesta) 3,0/6,0 0,912 0,000 0,912
88 Zo L 63098 Preko (D110 – D110) 3,0 1,194 0,000 1,194
89 Zo L 63099 Kali (D110 – nerazvrstana) 6,0 1,804 0,000 1,804
90 Zo L 63100 Kali (D110 – nerazvrstana) 5,5/4,0 2,713 0,000 2,713
91 Zk L 63104 Sukošan (Ž6040) – Donje Raštane (Ž6045) 5,0 7,710 0,000 7,710
92 Zk L 63105 Debeljak (L63104) – Galovac (Ž6042) 3,0 0,100 4,191 4,291
93 Zk L 63106 Bibinje (Ž6039 – D8) 5,0 0,938 0,000 0,938
94 Zk L 63107 Bibinje (L63106 – nerazvrstana cesta) 5,0 0,692 0,000 0,692
95 Zk L 63108 Sukošan (nerazvrstana cesta – D8) 5,0 0,762 0,000 0,762
96 Zo L 63109 Ždrelac (D110 – uvala sv. Luke) 3,5 0,467 0,000 0,467
97 Zo L 63110 Ždrelac (D110 – nerazvrstana cesta) 5,0 0,575 0,000 0,575
98 Zo L 63111 Banj (nerazvrstana cesta – D110) 4,5 0,191 0,000 0,191
99 Zk L 63112 Zemunik Donji (Ž6040) – Prkos (Ž6044) 5,5 3,916 0,000 3,916
100 Zk L 63113 Galovac (Želj. kolodvor – Ž6042) 3,0 0,990 0,000 0,990
101 Zk L 63114 Gorica (Ž6042) – Donje Raštane (Ž6045/L63117) 5,3 3,563 0,000 3,563
102 Zk L 63115 Donje Raštane (L63114) – Gornje Raštane (L63116) 3,0 2,360 0,000 2,360
103 Zk L 63116 Gornje Raštane (Ž6042) – Sikovo (Ž6046/L63117) 5,0 3,525 0,000 3,525
104 Zk L 63117 Donje Raštane (Ž6045/L63114) – Sikovo (Ž6046/L63116) 3,0 3,592 0,000 3,592
105 Zk L 63118 Gornje Raštane (nerazvrstana cesta – Ž6042) 4,2 1,588 0,000 1,588
106 B L 63119 Lišane Tinjske (Ž6047) – Kakma (D503) 5,0/4,0 6,152 1,250 7,402
107 B L 63120 Korlat (nerazvrstana – Ž6023/L63121) 3,0 0,552 0,000 0,552
108 B L 63121 Korlat (Ž6023/L63120) – Kula Atlagić (Ž6049) 5,0 3,915 0,000 3,915
109 B L 63122 Nadin (Ž6021 – D56) 5,0 2,370 0,000 2,370
110 B L 63123 Benkovačko selo (D27) – Buković (Ž6027) 3,0 1,337 0,000 1,337
11 B L 63124 Benkovac (L63125 – D27) 5,5 0,319 0,000 0,319
112 B L 63125 Benkovac (D27/D56) – Buković (D56) 5,0 2,762 0,000 2,762
113 B L 63126 Polača (D503) – G.Jagodnja – Polača (D503) 5,0 5,774 0,000 5,774
114 B L 63127 D. Jagodnja (L63126 – nerazvrstana cesta) 5,0 0,600 0,000 0,600
115 B L 63128 Podlug (Ž6050) – Perušić Benkovački (Ž6051) 4,0 3,473 0,000 3,473
116 B L 63129 Popovići (Ž6048) – Rodaljice (Ž6052) 3,0 7,569 4,600 12,169
117 B L 63130 Buković (Ž6027) – Kožlovac (D56) 4,0 5,054 1,100 6,154
118 B L 63131 Popovići (Ž6027 – Ž6048) 4,0 2,986 0,000 2,986
119 B L 63132 Brgud (Ž6052) – Dobropoljci (L63133) 5,0 6,031 0,000 6,031
120 B L 63133 Bjelina (Ž6052) – Dobropoljci (Ž6070) 3,5 0,400 6,181 6,581
121 B L63134* Bjelina (Ž6052) – Ž6026 ( gr. žup. ) 3,0 1,700 0,000 1,700
122 Zo L 63135 Zaglav (nerazvrstana – D109) 5,0 0,618 0,000 0,618
123 Zo L 63136 Dobropoljana (D110) – Neviđane (D110) 3,0 2,989 0,000 2,989
124 Zk L 63138 Turanj (D8) – Sv Filip i Jakov (L63139) 5,5 2,623 0,000 2,623
125 B L 63139 Sv. Filip i Jakov (D8) – Biograd na Moru (D503) 5,0 3,368 0,000 3,368
126 Zo L 63140 Kraj (D110) – Tkon (D110) 3,0 2,127 0,000 2,127
127 B L 63141 Miranje (Ž6064) – Pristeg (Ž6066) 4,0 6,976 0,000 6,976
128 B L 63142 Pakoštane (D8 – Ž6064) 5,0 1,732 0,000 1,732
129 B L 63143 Radošinovci (Ž6065 – L63145) 4,0 2,310 0,000 2,310
130 B L 63144 Kolarina (Ž6051) – Vukšić (Ž6067) 5,0 6,760 0,000 6,760
131 B L 63145 Dobra Voda (D27) – Banjevci (Ž6068) 5,0/4,0 7,198 0,000 7,198
132 B L 63146 Crljenik (D27) – Velim 5,0/4,0 3,315 0,000 3,315
133 B L 63147 Ostrovica (Želj. Kolodvor) – Žažvić (D56) 5,0/4,0 3,067 0,000 3,067
134 B L 63149 Raštević (D56) – Polača (D503) 5,0 1,630 3,578 5,208
135 B L 63150 Lepuri (nerazvrstana cesta – D56) 4,0 1,879 0,000 1,879
136 B L 63151 Bulić (D56 – D56) 4,0 1,666 0,000 1,666
137 B L 63152 Lišane Ostrovičke (D56 – D56) 5,0/4,0 3,418 0,000 3,418
138 O L 63153 Starigrad (NP Paklenica – D8) 4,0 7,000 0,613 7,613
139 P L 63154 Slivnica – Jovići (Ž6016) 4,0 1,989 0,000 1,989
140 Zk L 63155 Gornja Murvica (nerazvrstana cesta – D8) 5,0 2,009 0,000 2,009
141 P L 63156 Ražanac (Ž6007 – nerazvrstana cesta) 3,5 1,686 0,000 1,686
142 Zk L 63157 Galovac (Ž6042 – nerazvrstana) 5,5 1,450 0,000 1,450
143 Zk L 63158 Bibinje (D8 – Zlatna luka) 5,0 1,174 0,000 1,174
144 O L 63159 Maslenica (D8 – trajektno pristanište) 5,5 1,381 0,000 1,381
145 Zk L 63160 Podgradina (Ž6019 – Ž6020/L63066) 5,0 1,540 0,000 1,540
146 B L 63161 Biograd na Moru (D503 – T.N. Soline) 5,0 1,109 0,000 1,109
147 B L 63162 Biograd na Moru (D8 – D8) 5,0/4,0 2,100 1,193 3,293
148 O L 63163 Maslenica (L63067 – nerazvrstana cesta) 5,0/3,0 1,438 0,000 1,438
149 B L 63164 Lišane Ostrovičke (D56) – Vukšić (Ž6069) 3,0 1,044 2,400 3,444
150 O L 63165 Medviđa (Ž6026) – Bruška (Ž6027) 3,0 1,100 2,393 3,493
151 O L 63166 Zelengrad (L63082) – Medviđa (Ž6027) 3,0 5,000 1,575 6,575
152 Zk L 63168 Vir (L63017 – D306) 5,5 4,340 0,000 4,340
153 Zk L 63169 Vir (L63017 – D306/L63017) 4,0 0,910 0,000 0,910
154 Zo L 63170 Rivanj (nerazvrstana cesta – trajektno pristanište) 3,0 0,794 0,000 0,794
155 Zo L 63171 Kukljica (D110 – nerazvrstana cesta) 5,0 0,773 0,000 0,773
156 B L 63172 Lisičić (Ž6052) – Podgrađe (D56) 3,0 3,928 0,000 3,928
157 Zk L 63173 Zemunik Donji (Ž6011 – nerazvrstana cesta) 3,0 1,194 0,000 1,194
158 B L 63175 Biograd na Moru (D8 –  L63139) 5,0 0,445 0,000 0,445
159 B L 63176 Biograd na Moru (D503) – Pakoštane (L63142) 5,5 1,624 3,800 5,424
160 B L 63177 Lišane Ostrovičke (L63152 – D56) 5,0 1,619 0,000 1,619
161 B L 63178 Raštević (Ž6021 – D56) 3,0 2,184 0,000 2,184
162 P L 63179 Pag (nerazvrstana cesta – L63008) 3,0 3,054 0,000 3,054
163 B L 63180 Sveti Filip i Jakov (Ž6046) – Pakoštane (Ž6064) 4,0/3,0 2,000 6,607 8,607
164 Zk L 63181 Bibinje (L63107 – nerazvrstana) 5,0 1,595 0,000 1,595
165 Zk L 63183 Bibinje (L63181 – L63158) 5,0 0,982 0,000 0,982
166 Zk L 63185 Bibinje (L63106 – L63158) 5,0 0,891 0,000 0,891
167 Zk L 63188 Privlaka (Ž6273 – nerazvrstana cesta) 3,0 0,926 0,000 0,926
168 Zk L 63189 Privlaka (Ž6273 – Ž6273) 3,0 3,714 0,000 3,714
169 O L 63190 Tribanj (nerazvrstana – L63025) 3,0 1,028 0,000 1,028
170 G L 63191 Gračac (L63030 – D27) 5,5 0,396 0,000 0,396
171 O L 63192 Starigrad (nerazvrstana cesta – L63153) 3,0 0,869 0,000 0,869
172 O L 63193 Starigrad (nerazvrstana – D8) 3,0 2,600 0,777 3,377
173 O L 63195 Starigrad (nerazvrstana –  L63193) 3,0 0,000 0,655 0,655
174 O L 63196 Jasenice (Odmorište Marune – D547) 3,0 0,000 1,172 1,172
175 B L 63199 Bulić (željeznički kolodvor – D56) 5,0 0,000 1,740 1,740
176 O L 63200 Seline (D8 – D8) 3,0 2,083 0,000 2,083
177 O L 63201 Seline (D8 – D8) 3,0 1,066 1,700 2,766
178 O L 63202 Starigrad (L63153 – Ž6008) 4,0 1,298 0,000 1,298
179 B L 63203 Raštević (D56) – Šopot (D27) 3,0 0,000 2,424 2,424
180 B L 63204 Smilčić (D539) – Gornje Biljane (Ž6023) 3,0 4,133 0,000 4,133
181 O L 63205 Medviđa (nerazvrstana cesta –  Ž6027) 4,0 0,000 2,285 2,285
182 O L63206 Kruševo (T.N. Crna Punta – D27) 3,0 1,539 0,000 1,539
183 Zo L63207 Kraj (D110 – nerazvrstana cesta) 3,0 0,461 0,000 0,461
184 P L63208 Pag (L63006) – Vrčići (Ž6275) 4,0 0,000 3,045 3,045
185 P L63209 Povljana (Ž6275) – Smokvica (L63020) 4,0 0,700 6,321 7,021
186 B L63210 Korlat (Ž6023) – Zagrad (Ž6021) 4,0 2,300 2,340 4,640
187 P L63211 Pag (D106 – D106) 5,5 0,950 0,000 0,950
188 Zk L63212 Poličnik (L63056 – Ž6014) 5,5 1,701 0,000 1,701
189 Zk L63213 Suhovare (Ž6014) – Islam Grčki (D539) 5,5 3,000 3,933 6,933
190 Zk L63214 Prkos (Ž6044) – Škabrnja (Ž6021) 5,0 3,097 0,000 3,097
191 Zo L63215 Sali (D109 – Mala Proversa) 2,000 4,852 6,852
192 Zo L63216 Veli rat (Svjetionik Veli Rat – D109) 3,449 0,000 3,449
Ukupno 492,898 180,023 672,921
Napomena:  *međužupanijske ceste

Napomena: *međužupanijske ceste