Povrat cestarine

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Pravo na povrat naknade za ceste imaju i invalidne osobe ( 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, te 60% ili više postotaka donji ekstremiteti), temeljem Rješenja izdanog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Zahtjev za izdavanje Rješenja podnosi se uz potrebnu dokumentaciju resornom Ministarstvu.

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila kod MUP-a.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade.

Zahtjev za povrat cestarine

Obrazac za uplatu cestarine

Izjava o davanju suglasnosti na korištenje osobnih podataka

Naknada za ceste

Uplata godišnje naknade za ceste

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti naknadu za ceste. Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, NN88/09.

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana