Projektiranje

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

Projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za

 županijske i lokalne ceste.

….

.

.

.

.

.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana