Projektiranje

Projektiranje

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

Projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za

 županijske i lokalne ceste.

….

.

.

.

.

.