Održavanje

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama.

Poslovi održavanja javnih cesta jesu:

  • planiranje održavanja i mjera zaštite cesta i prometa na njima
  • redovno i izvanredno održavanje cesta
  • ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta
  • stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja cesta
  • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s ceste ophodnja

Sukladno čl. 33 Zakona o cestama poslovi održavanja županijskih i lokalnih cesta temeljem sklopljenog ugovora ustupljeni su tvrtci Ceste zadarske županije d.o.o., Zadar, Franka Lisice 77.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana