Novosti

 • sanaciji_gornjeg_mosta03

  U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje

  U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje na lokalnoj cesti L63086.

 • dav

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika u Kolanu na otoku Pagu

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika na lokalnim cestama L63002 i L63003 u Kolanu na otoku Pagu, te je ugrađena metalna zaštitna ograda na lokalnoj cesti L63003.  

 • 11057219_1572242969682428_104085662311046061_n

  Obavezna zaprimati, obrađivati te vršiti plaćanje samo eRačuna

  Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Županijska uprava za ceste Zadarske županije je od 1. srpnja 2019. godine obavezna zaprimati, obrađivati te vršiti plaćanje samo eRačuna (elektronskih računa), sukladno navedenom Zakonu. eRačun i prateće isprave, koje nisu sukladne EU normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama, Županijska uprava za ceste neće zaprimati, obrađivati i plaćati.

 • dav

  Završeni radovi na lokalnoj cesti u Novigradu

  Završeni radovi na lokalnoj cesti L63068 u Novigradu na uklanjanju nestabilnog materijala sa usjeka, te je ugrađena zaštitna žičana ograda u duljini od 600 metara.  

 • dav

  Završeni radovi na lokalnoj cesti prema Maloj Paklenici

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika lokalne ceste L63201 prema Maloj Paklenici u naselju Seline.  

 • dav

  Obnova lokalne ceste na Otoku Ugljanu

  U tijeku planiranje i valjanje posteljice na obnovi lokalne ceste L63093, dionica od lokalne ceste L63047 do Psihijatrijske bolnice u naselju Ugljan na Otoku Ugljanu.

 • img-20190604-wa0007

  Obnova asfaltnog kolnika na Dugom Otoku

  Izvršena obnova asfaltnog kolnika lokalne ceste L63044 u naselju Božava na Dugom Otoku, te je uređena bankina.

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv za dostavu ponuda izrade dvostruke površinske obrade na Ž6007 Krneza, Ž6040 Sukošan i Ž6019 Novigrad

  Tender za radove skraćeni postupak Troškovnik površinske obrade za asfalte 2019 na 3 županijske ceste

 • dav

  Početak radova na gornjem mostu na Zrmanji

  Dana 30.svibnja 2019.godine tvrtka Tehma d.o.o započela je sa radovima na sanaciji Gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L 63086, koji je zbog oštećenosti bio zatvoren za sav promet. Gornji most ima status kulturnog dobra, te će se obnavljati uz sudjelovanje stručnjaka Konzervatorskog odjela Zadar.

 • Image of two business partners discussing documents

  Poziv za dostavu ponuda za izgradnju nogostupa u Gornjem Karinu na lokalnoj cesti L 63077

  TROŠKOVNIK nogostupa u Karinu na L63077 Tender za radove skraćeni postupak

 • dav

  Asfaltiranje makadamskog dijela lokalne ceste L63001

  Izvršeno asfaltiranje makadamskog dijela lokalne ceste L63001 kroz naselja Sv. Marko i Sv. Marija na otoku Pagu, te se dograđuje bankina.  

 • 1

  Sanacija sustava oborinske odvodnje u Briševu

  Izvršena je sanacija sustava oborinske odvodnje na dijelu županijske ceste Ž6011 u naselju Briševo. Oborinska odvodnja je kombinacija zatvorenog sustava sa skupom cestovnih slivnika i cjevovodom sa kontrolnim oknima koji se nakon prelaska preko županijske ceste spaja na otvoreni zemljani kanal koji se pruža do makadamskog puta, prije kojega otvoreni kanal prelazi u cijevni propust.

 • img-20190529-wa0033

  Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru ulaz na plažu Soline

  U tijeku obnova asfaltnog kolnika dijela lokalne ceste L63161 u Biogradu na Moru (ulaz na plažu Soline).  

 • dsc04881

  Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru dio Zadarske ulice

  U tijeku je obnova asfaltnog kolnika dijela lokalne ceste L63139 u Biogradu na Moru (dio Zadarske ulice).

 • mg_4894

  Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

  Tvrtka Tehma d.o.o. Zadar odabrana za izvoditelja sanacije gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L 63086 Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

 • dav

  Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo)

  Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo), duljine 3165,0 metara, širine 5,50 metara (prije rekonstrukcije cesta je bila širine 3,0 metara).

 • donor-centric-language-ft-image

  Zapisnik 13. sjednice UV-a

  zapisnik 13. sjednice uv-a

 • dav

  Sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu

  U tijeku je sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu u duljini od 680 metara, od raskrižja županijske ceste Ž6004 i županijske ceste Ž6011 do mosta na ulazu u centar Nina, koja je stradala od elementarne nepogode-obilne kiše na tom području dana 11. rujna 2017. godine. Sanacijom prometnice na predmetnoj dionici osigurati će se postojeći nasip preko ninske lagune na kojoj leži prometnica, čime će biti omogućen sigurniji promet pješaka i vozila na tom dijelu županijske ceste Ž6004.

 • riviera2

  Obavijest o zatvaranju dijela županijske ceste Ž6004 u naselju Grbe zbog sanacije Manfrinovih vrata

  Obavještavamo Vas da će se od dana 02. travnja 2019. do 30. travnja 2019. godine županijska cesta Ž6004 zatvoriti za sav promet zbog sanacije Manfrinovih vrata u naselju Grbe. Mole se vozači da poštuju znakove privremene regulacije prometa. Službena obavijest

 • corporate-meetings-and-events-procurement-tips-flightline-businesstravel-management-company

  Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja ŽUC Zadarske županije

  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na svojoj 13.sjednici održanoj dana 20.ožujka 2019.godine donijelo je slijedeću O D L U K U Branko Kutija dipl.ing. imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije. Dužnost v.d.ravnatelja imenovani će obnašati od 25.ožujka 2019.godine, sve do imenovanja ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije, a najduže godinu dana.   Predsjednik Upravnog vijeća Željko Dilber  

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana