Novosti

 • img_20190925_124727

  U tijeku radovi izrade površinske obrade na županijskoj cesti Ž6007 u naselju Krneza

  u tijeku radovi izrade površinske obrade sistem “Sendvić” s prethodnim posipom uz primjenu agregata eruptivnog porijekla granulacije zrna 4-8 mm i 8-11 mm, te polimerne bitumenske emulzije kao veziva na prethodno očišćenoj i pripremljenoj podlozi. Radovi se izvode na županijskoj cesti Ž6007 u naselju Krneza, a iste izvodi tvrtka COLAS Hrvatska d.d.  

 • Geodesist measure land speak transmitter

  Poziv za dostavu ponuda “Geodetsko snimanje”

  POZIV ZA  DOSTAVU PONUDA SNIMANJA  IZVEDENOG STANJA I IZRADE GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA JAVNIH CESTA SA PRILOZIMA Snimka i geodetski elaborat izvedenog stanja županijskih i lokalnih u k.o.Starigrad, Seline, Tribanj Ponudbeni List Tender skraćeni Geodetski elaborat Troškovnik geodetski radovi

 • documents

  Poziv za dostavu ponuda za sananciju kolnika izradom dvostruke površinske obrade na Ž6007 u Krnezi

  Tender za radove skraćeni postupak Troškovnik površinske obrade na Ž6007 u Krnezi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 • corporate-meetings-and-events-procurement-tips-flightline-businesstravel-management-company

  Poziv na konzultacije

  Rekonstrukcija Ž 6008 Poziv za konzultacije za z-6008 Tender Starigrad z-6008 Troškovnik z6008 Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju Ž 6008 Gradnja lokalne ceste L 63213 /Suhovare Baštica Poziv na konzultacije gradenje l-63213 Tender lc-63213 Suhovare Baštica Troškovnik Suhovare Baštica Izvješće o prethodno obavljenom savjetovanju L 63213

 • Image of two business partners discussing documents

  Javni poziv

  Županijska uprava za ceste Zadarske županije, kao tijelo nadležno za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11) i na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN103/2018) objavljuje JAVNI POZIV Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta Županijska cesta Ž6025  Obrovac(D27)-Kaštel Žegarski-Bundalo(L63086)-granica županije u k.o. Žegar na dijelu od Kaštela Žegarskog do granice sa k.o. Ervenik Donji Ovim pozivom obaviještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Županijska cesta Ž6025 , da Županijska uprava za ceste Zadarske županije [...]

 • sanaciji_gornjeg_mosta03

  U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje

  U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje na lokalnoj cesti L63086.

 • dav

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika u Kolanu na otoku Pagu

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika na lokalnim cestama L63002 i L63003 u Kolanu na otoku Pagu, te je ugrađena metalna zaštitna ograda na lokalnoj cesti L63003.  

 • 11057219_1572242969682428_104085662311046061_n

  Obavezna zaprimati, obrađivati te vršiti plaćanje samo eRačuna

  Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Županijska uprava za ceste Zadarske županije je od 1. srpnja 2019. godine obavezna zaprimati, obrađivati te vršiti plaćanje samo eRačuna (elektronskih računa), sukladno navedenom Zakonu. eRačun i prateće isprave, koje nisu sukladne EU normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama, Županijska uprava za ceste neće zaprimati, obrađivati i plaćati.

 • dav

  Završeni radovi na lokalnoj cesti u Novigradu

  Završeni radovi na lokalnoj cesti L63068 u Novigradu na uklanjanju nestabilnog materijala sa usjeka, te je ugrađena zaštitna žičana ograda u duljini od 600 metara.  

 • dav

  Završeni radovi na lokalnoj cesti prema Maloj Paklenici

  Završeni radovi na obnovi asfaltnog kolnika lokalne ceste L63201 prema Maloj Paklenici u naselju Seline.  

 • dav

  Obnova lokalne ceste na Otoku Ugljanu

  U tijeku planiranje i valjanje posteljice na obnovi lokalne ceste L63093, dionica od lokalne ceste L63047 do Psihijatrijske bolnice u naselju Ugljan na Otoku Ugljanu.

 • img-20190604-wa0007

  Obnova asfaltnog kolnika na Dugom Otoku

  Izvršena obnova asfaltnog kolnika lokalne ceste L63044 u naselju Božava na Dugom Otoku, te je uređena bankina.

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv za dostavu ponuda izrade dvostruke površinske obrade na Ž6007 Krneza, Ž6040 Sukošan i Ž6019 Novigrad

  Tender za radove skraćeni postupak Troškovnik površinske obrade za asfalte 2019 na 3 županijske ceste   Odluka o poništenju

 • dav

  Početak radova na gornjem mostu na Zrmanji

  Dana 30.svibnja 2019.godine tvrtka Tehma d.o.o započela je sa radovima na sanaciji Gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L 63086, koji je zbog oštećenosti bio zatvoren za sav promet. Gornji most ima status kulturnog dobra, te će se obnavljati uz sudjelovanje stručnjaka Konzervatorskog odjela Zadar.

 • Image of two business partners discussing documents

  Poziv za dostavu ponuda za izgradnju nogostupa u Gornjem Karinu na lokalnoj cesti L 63077

  TROŠKOVNIK nogostupa u Karinu na L63077 Tender za radove skraćeni postupak   Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude: Tvrtka Kruševo put d.o.o. za cijenu od 495.361,10 kuna bez PDV-a.  

 • dav

  Asfaltiranje makadamskog dijela lokalne ceste L63001

  Izvršeno asfaltiranje makadamskog dijela lokalne ceste L63001 kroz naselja Sv. Marko i Sv. Marija na otoku Pagu, te se dograđuje bankina.  

 • 1

  Sanacija sustava oborinske odvodnje u Briševu

  Izvršena je sanacija sustava oborinske odvodnje na dijelu županijske ceste Ž6011 u naselju Briševo. Oborinska odvodnja je kombinacija zatvorenog sustava sa skupom cestovnih slivnika i cjevovodom sa kontrolnim oknima koji se nakon prelaska preko županijske ceste spaja na otvoreni zemljani kanal koji se pruža do makadamskog puta, prije kojega otvoreni kanal prelazi u cijevni propust.

 • img-20190529-wa0033

  Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru ulaz na plažu Soline

  U tijeku obnova asfaltnog kolnika dijela lokalne ceste L63161 u Biogradu na Moru (ulaz na plažu Soline).  

 • dsc04881

  Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru dio Zadarske ulice

  U tijeku je obnova asfaltnog kolnika dijela lokalne ceste L63139 u Biogradu na Moru (dio Zadarske ulice).

 • mg_4894

  Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

  Tvrtka Tehma d.o.o. Zadar odabrana za izvoditelja sanacije gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L 63086 Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana