Novosti

 • mg_4894

  Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

  Tvrtka Tehma d.o.o. Zadar odabrana za izvoditelja sanacije gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L 63086 Odluka o odabiru Gornji most na rijeci Zmanji

 • dav

  Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo)

  Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo), duljine 3165,0 metara, širine 5,50 metara (prije rekonstrukcije cesta je bila širine 3,0 metara).

 • donor-centric-language-ft-image

  Zapisnik 13. sjednice UV-a

  zapisnik 13. sjednice uv-a

 • dav

  Sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu

  U tijeku je sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu u duljini od 680 metara, od raskrižja županijske ceste Ž6004 i županijske ceste Ž6011 do mosta na ulazu u centar Nina, koja je stradala od elementarne nepogode-obilne kiše na tom području dana 11. rujna 2017. godine. Sanacijom prometnice na predmetnoj dionici osigurati će se postojeći nasip preko ninske lagune na kojoj leži prometnica, čime će biti omogućen sigurniji promet pješaka i vozila na tom dijelu županijske ceste Ž6004.

 • riviera2

  Obavijest o zatvaranju dijela županijske ceste Ž6004 u naselju Grbe zbog sanacije Manfrinovih vrata

  Obavještavamo Vas da će se od dana 02. travnja 2019. do 30. travnja 2019. godine županijska cesta Ž6004 zatvoriti za sav promet zbog sanacije Manfrinovih vrata u naselju Grbe. Mole se vozači da poštuju znakove privremene regulacije prometa. Službena obavijest

 • corporate-meetings-and-events-procurement-tips-flightline-businesstravel-management-company

  Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja ŽUC Zadarske županije

  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na svojoj 13.sjednici održanoj dana 20.ožujka 2019.godine donijelo je slijedeću O D L U K U Branko Kutija dipl.ing. imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije. Dužnost v.d.ravnatelja imenovani će obnašati od 25.ožujka 2019.godine, sve do imenovanja ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije, a najduže godinu dana.   Predsjednik Upravnog vijeća Željko Dilber  

 • donor-centric-language-ft-image

  Zapisnik 12.sjednice UV-a

  Zapisnik 12.sjednice UV-a

 • osiguranje vozila

  Poziv za reknstrukciju Gornjeg mosta na rijeci Zrmanji

  Naručitelj: Županijska uprava za ceste Zadarske županije je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Rekonstrukcija gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na L63086, broj objave: 2019/S 0F2-0009250. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje   Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupaka javne nabave rekonstrukcija Gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na lokalnoj cesti L 63086 DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE rekonstrukcija ;Gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje na L 63086 L63086 GORNJI MOST PREKO ZRMANJE PROJEKT (troškovnik) Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju  

 • documents

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi

  I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi

 • pxl_211115_12229182

  Program zimske službe 2018/2019

  Izvedbeni program zimske službe za županijske i lokalne ceste 2018-2019

 • business-documents

  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

  Izvješća o izvršenju finanacijskog plana 30 06 2018 Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju finanacijskog plana 30 06 2018 Odluka o prihvaćanju Prijedloga izvješća o poslovanju 30 6 2018 Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju financijskog plana za 2017 Odluka o usvajanju prijedloga izvješća o poslovanju za 2017 Prijedlog izvješća o poslovanju 30 6 2018 Prijedlog izvješća o poslovanju od 1.1. do 30.6.2017

 • donor-centric-language-ft-image

  Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2018

  Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018 i dalje

 • donor-centric-language-ft-image

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste

  Odluka o izboru ponude za reknostrukciju lokalne ceste L 63069 Otišina-D-27

 • fenesi.com-document_handover

  Financijska izvješća 2018.

  Biljeske uz financijske izvjestaje 30.6.2018 Financijski izvjestaji 30.6.2018

 • fenesi.com-document_handover

  Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju ceste

  Sukladno Odluci Županijske uprave za ceste Zadarske županije klase 340-03/18-0/17 -1356 urbroj 2198-1-86-01-19-8-1 od 11.07.2018.g. pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji za dostavu ponuda izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Županijske ceste Ž 6065 dionica Vrana(Ž 6064) Radošinovci (granica k.o.Vrana –k.o.Radošinovci)   Poziv za dostavu ponude Dippold Gerold Ponudbeni List Izjava Jamstvo Projektni zadatak

 • business-documents

  Odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja

  Odluka o ponišetnju natječaja

 • Image of two business partners discussing documents

  Plan nabave za 2018. god.

  Plan nabave za 2018. god.

 • documents

  Natječaj za imenovanje Ravnatelja ŽUC Zadarske županije

  UPRAVNO VIJEĆE Klasa: 340-03/18-01/520 Ur.broj: 2198-1-86-01-18-2 Zadar, 14. ožujka 2018. Temeljem članka 8.Odluke o osnivanju uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 9/2015), i članka 17.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, temeljem Odluke od 14. ožujka 2018. godine                     raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje Ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije Uvjeti: VSS ili VŠS graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera da ima 5 godina radnoga iskustva u struci Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom prijepisu): životopis, diplomu, dokaz o [...]

 • fenesi.com-document_handover

  Financijsko izvješće za 2017

  Izvještaj proračuna za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

 • donor-centric-language-ft-image

  Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

  Registar sklopljenih okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana