Javna nabava i natječaji

JAVNA NABAVA

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi
Županijska uprava za ceste Zadarske županije kao javni naručitelj objavljuje,
da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, ili s
njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13.Zakona o javnoj nabavi /NN 90/11/
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Temeljem članaka 19. i 20.  STATUTA Županijske uprave za ceste Zadarske županije i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11,83/13, i 143/13) ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije donosi
ODLUKA (PRAVILA) O NAČINU PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
ODLUKA (PRAVILA) O NAČINU PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNIH NABAVA


 

NATJEČAJI

osiguranje vozila

04.07.2016.

Natječaj

 

 

P O Z I V   N A   D O S T A V U   P O N U D A Usluge osiguranja od odgovornosti putem police osiguranja sa rokom  od godinu dana županijskih i lokalnih cesta  za ŠTETU NA VOZILIMA OD DIVLJAČI (Zakon o cestama NN 84/11) OD JAVNE (IZVANUGOVORNE) ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA OŠTEĆENJE I OTUĐENJE PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME CESTE Preuzmite dokumentaciju

Ugovor o osiguranju  sklopljen sa tvrtkom HOK OSIGURANJE  d.d Zagreb  dana 18.srpnja 2016.godine za iznos od 93.000,00 kuna.

Više  →

 

 

 

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana