Javna nabava i natječaji

JAVNA NABAVA

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi
Županijska uprava za ceste Zadarske županije kao javni naručitelj objavljuje,
da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, ili s
njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13.Zakona o javnoj nabavi /NN 90/11/
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Temeljem članaka 19. i 20.  STATUTA Županijske uprave za ceste Zadarske županije i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11,83/13, i 143/13) ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije donosi
ODLUKA (PRAVILA) O NAČINU PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
ODLUKA (PRAVILA) O NAČINU PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNIH NABAVA
ODLUKA (PRAVILA) O NAČINU PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNIH NABAVA 2


Natječaj

16.03.2018.

Natječaj za imenovanje Ravnatelja ŽUC Zadarske županije

UPRAVNO VIJEĆE Klasa: 340-03/18-01/520 Ur.broj: 2198-1-86-01-18-2 Zadar, 14. ožujka 2018. Temeljem članka 8.Odluke o osnivanju uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 9/2015), i članka 17.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, temeljem Odluke od 14. ožujka 2018. godine                     raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje Ravnatelja Županijske uprave za ceste Zadarske županije Uvjeti: VSS ili VŠS graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera da ima 5 godina radnoga iskustva u struci Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom prijepisu): životopis, diplomu, dokaz o [...]

Više  →

 

 

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana