Građenje

Građenje

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove građenja županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama.

Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta obuhvaćaju:

  • građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima
  • projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje
  • stručna ocjena studija i projekata
  • otkup zemljišta i objekata
  • izmještanje komunalne i druge infrastrukture
  • ustupanje radova građenja
  • organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova
  • organizacija tehničkog pregleda i primopredaja ceste te dijelova ceste i objekata za korištenje i održavanje