U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje

U tijeku su radovi na sanaciji gornjeg mosta preko rijeke Zrmanje