Novosti

dav

Obnova lokalne ceste na Otoku Ugljanu

U tijeku planiranje i valjanje posteljice na obnovi lokalne ceste L63093, dionica od lokalne ceste L63047 do Psihijatrijske bolnice u naselju Ugljan na Otoku Ugljanu.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana