Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo)

Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo)

Završeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste L63069 u naselju Otišna (Kruševo), duljine 3165,0 metara, širine 5,50 metara (prije rekonstrukcije cesta je bila širine 3,0 metara).