Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru ulaz na plažu Soline

Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru ulaz na plažu Soline