Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru dio Zadarske ulice

Obnova asfaltnog kolnika u Biogradu na Moru dio Zadarske ulice