Sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu

Sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu