Novosti

dav

Sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu

U tijeku je sanacija dijela županijske ceste Ž6004 u Ninu u duljini od 680 metara, od raskrižja županijske ceste Ž6004 i županijske ceste Ž6011 do mosta na ulazu u centar Nina, koja je stradala od elementarne nepogode-obilne kiše na tom području dana 11. rujna 2017. godine.

Sanacijom prometnice na predmetnoj dionici osigurati će se postojeći nasip preko ninske lagune na kojoj leži prometnica, čime će biti omogućen sigurniji promet pješaka i vozila na tom dijelu županijske ceste Ž6004.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana