Novosti

documents

Natječaj za imenovanje Ravnatelja ŽUC Zadarske županije

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 340-03/18-01/520
Ur.broj: 2198-1-86-01-18-2

Zadar, 14. ožujka 2018.

Temeljem članka 8.Odluke o osnivanju uprave za ceste Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 9/2015), i članka 17.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, temeljem Odluke od 14. ožujka 2018. godine                     raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje Ravnatelja
Županijske uprave za ceste Zadarske županije

Uvjeti:

  • VSS ili VŠS graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera
  • da ima 5 godina radnoga iskustva u struci

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom prijepisu):

  • životopis,
  • diplomu,
  • dokaz o radnom stažu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Zadar, Zrinsko Frankopanska 10/2, u roku od 8 dana računajući od dana  natječaja u  Zadarskom listu  s obveznom naznakom: „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije zadržava pravo poništenja natječaja ne navodeći razloge poništenja.

O razultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku

 

UPRAVNO VIJEĆE ŽUC-a

 

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana