Novosti

eaa35beff8ae6f2c9bb5c03b10d7e2bf

Izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju

Na temelju članka 198.stavak 4.Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16) javni naručitelj Županijska uprava za ceste Zadarske županije na nacrt dokumentacije o nabavi u predmetu:redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije sklapanjem okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRILOZIMA

Dana 24.05.2017.godine Županijska uprava za ceste je na svojim internetskim stranicama objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima ,Nacrt prijedloga  dokumentacije o nabavi,troškovnik predmeta nabave :redovito održavanje i zaštita  županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije sklapanjem okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su da u roku od 5 dana od dana Obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte mile.fabijan@zuc-zadar.hr ili broj fax-a 254467

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima trajalo je do 30.svibnja 2017.godine.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj je primio  dvije primjedbe tvrtke Ceste Zadarske županije i to:

U prijedlogu  teksta Okvirnog sporazuma brisati    riječi   izvoditelj odgovara trećim osobama u članku 12 i riječi  sudionicima u prometu u čl. 20,te prijedloga, da se za vrijeme trajanja okivrnog sporazuma od četiri godine sklopi 5 jednogodišnjih ugovora, prvi  u razdoblju od  1.07.2017.godine do 31.12.2017.godiine, a peti u vremenu od 1.12021 do 30.06.2021.godine  zbog  lakšeg usklađenja godišnjih poslovnih rezultata.

Prvi prijedlog nije usvojen ,s obzirom da u pravnom prometu postoji i solidarna odgovornost naručitelja i izvođača za naknadu štete trećim osobama.Ugovoreno, ne ograničava  zakonsku odgovornost naručitelja prema trećim osobama.

Drugi prijedlog vezan za sklapanje 5 pojedinačnih ugovora na vrijeme od četiri godine naručitelj prihvaća ,te će biti  unijeti  u natječajnu dokumentaciju i okvirni sporazum.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje predmetnih radova objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH-a (EOJN RH)

 

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu naručitelja:

-Božena Zekić

-Dalibor Perica

-Bojan Ramov

-Željka Šarlija

-Marko Šušić

Županijska uprava za ceste Zadarske županije 2011 © Sva prava pridržana